ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಹುತೇಕ ಜನರಿಗೆ ಇದೆ.

17 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

123456 ನಂತಹ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ಗಳಿಂದ ಭಾರತೀಯರು ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ.

Image: The Hans India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಮೂಲಕ ಸೈಬರ್ ಕ್ರೈಮ್ ಘಟನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ.

Image: logicaldost

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಳಕೆದಾರರು ತಮ್ಮ Password ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡುವತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.

Image: history-computer

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ತಮ್ಮ Internet Banking ಹಾಗೂ Banking App ಗಳಿಗೂ ಇದೆ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

Image: bloggingshadow

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ತಮ್ಮ Smartphone ನಿಂದ Banking Transaction ತನಕ ದುರ್ಬಲ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image: digitkerala

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Online Banking ವೇಳೆಯೂ 12345678 ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್‌ ಜನರ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿವೆ.

Image: riskcrew

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಮೇರಿಕಾ, ಯುಕೆ ಜನರು ಸಹ Strong Password ಬಳಸುವಲ್ಲಿ ಸೋಮಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

Image: Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಂಶೋಧನೆಯೊಂದು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

Image: DNA India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

17 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere