ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ (Low Investment) ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು (New Business) ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಾ?

03 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಲಾಭದಾಯಕ (Profit) ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಐಡಿಯಾ (Business Idea)

Image Source : arrestyourdebt

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೂಡಿಕೆಯಿಂದ ಮನೆಯಿಂದಲೇ (Work From Home) ಹಣ ಗಳಿಸಬಹದು (Earn Money).

Image Source : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೊಬೈಲ್-ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ರಿಪೇರಿ (Mobile-Laptop Repair) ಕೇಂದ್ರದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

Image Source : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ (Laptop) ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳು (Mobiles) ಇಂದು ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳಾಗಿವೆ.

Image Source : hindiaapkeghar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ಗೆ ಸುಲಭ ಪ್ರವೇಶದಿಂದಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸೇವೆಗಳು (Online Service) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿವೆ.

Image Source : Google

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಲ್ಯಾಪ್ ಟಾಪ್ ಈಗ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ.

Image Source : chromeunboxed

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್‌ಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.

Image Source : tourapna

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅವುಗಳನ್ನು ರಿಪೇರಿ (Service Center) ಮಾಡುವ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.

Image Source : Reddit

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದುರಸ್ತಿ ಕೋರ್ಸ್ (Repair Course) ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

Image Source : History-Computer

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಸುವ ಕೋರ್ಸ್ (Learn Course) ನೀಡುತ್ತಿವೆ.

Image Source : MapQuest

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ದುರಸ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗಗಳಿಸಬಹುದು (Earn Money in Online).

Image Source : rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

03 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere