ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ (Aadhar Card) ಮಹತ್ವ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ, ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅಧಿಕಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರತಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಈಗ ಆಧಾರ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ನಕಲಿಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

UIDAI ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ನೀವು ಇದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೊದಲು ಯುಐಡಿಎಐ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ uidai.gov.in/verify ನ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿ

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಂತರ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ನೀಡಲಾದ ಕ್ಯಾಪ್ಚಾ ಕೋಡ್ ಅನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು "ಪರಿಶೀಲಿಸು" ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಂತರ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಿಜವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ 'ಆಧಾರ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ' ಎಂದು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಥವಾ ನಕಲಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ (Android Mobile) ಮೂಲಕವೇ ಇದನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere