ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ (Buying Home) ವೇಳೆ ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳಿರುತ್ತವೆ.

17 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮನೆ ಕೊಳ್ಳಲು Home Loan ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image: loanmafiya

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ವೆಚ್ಚ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ, ಈ Home Buying Tips ನೋಡಿ.

Image: businesswithall

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚಗಳ (Additional costs) ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ.

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮನೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಲು ಮುದ್ರಾಂಕ ಶುಲ್ಕ, ನೋಂದಣಿ ಶುಲ್ಕ

Image: hindiaapkeghar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಿಲ್ಡರ್‌ಗಳು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image: bimaloan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ (Under construction Home) ಮನೆಗೆ GST ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Image: utsaha

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Apartment Plot ಖರೀದಿಸಿದರೆ, ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ವಹಣೆ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸುತ್ತಾರೆ.

Image: civillead

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಶುಲ್ಕಗಳು ಇರುತ್ತವೆ.

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮನೆ ಖರೀದಿ ವೇಳೆ ಬ್ರೋಕರೇಜ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.

Image: mediafeed

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Down Payment ಜೊತೆಗೆ ಈ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೂ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು

Image: tricitypropertysearches

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅದಕ್ಕಾಗಿ Home Loans ಪಡೆಯುವಾಗ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಗಣಿಸಿ.

Image: sharemarketdaily

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

17 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere