ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆ (Gold Silver Price) ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

04 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ರೂ.150ರಿಂದ ರೂ.160ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೆ.ಜಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ರೂ.800 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ (Major Cities in India) ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿಯ ಬೆಲೆಗಳು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚೆನ್ನೈ (Chennai Gold Rate) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ.47,150, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.51,400.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮುಂಬೈ (Mumbai Gold Price) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ.46,700, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,950.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೆಹಲಿ (Delhi Gold Rate) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ.46,850, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.51,100.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ (Kolkata Gold Price) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ.46,700, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,950.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರು (Bengaluru Gold Rate) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ರೂ.46,750, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.51,000.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇರಳ (Kerala Gold Price) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.46,700, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,950.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ (Hyderabad Gold Rate) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ 10 ಗ್ರಾಂ ರೂ.46,700, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ ಬೆಲೆ ರೂ.50,950.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

04 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere