ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ (Gold Price) ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ (Silver Price) ವಿವರಗಳು.

13 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.400ರಿಂದ ರೂ.430ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ (Gold Hikes).

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ 200 ರೂ. ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ (Silver Reduced).

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೈದರಾಬಾದ್ 10gm 22k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,920 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,370

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ 22k 10gm ಬೆಲೆ ರೂ. 48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,350 - 10gm 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,750

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ 22k 10k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,250 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,630

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,200 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,580

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಗೂ (Buy Gold) ಮುನ್ನ ಒಮ್ಮೆ ಬೆಲೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

13 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere