ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ (Major Cities Of India) ಇಂದಿನ ಚಿನ್ನದ ದರ (Today's Gold Rate) : ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 24, 2022

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ (Delhi) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Price) ರೂ.46,650 ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,890 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (Mumbai) 10 ಗ್ರಾಂ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ರೂ.46,500 ಮತ್ತು 10 ಗ್ರಾಂ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,730 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ (Chennai) 22ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ರೂ.46,700 ಆಗಿದ್ದು, 10ಗ್ರಾಂನ 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,950ರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ (Kolkata) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Price) ರೂ.46,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.50,730 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.46,550 ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.50,780 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ (Kerala) 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Price) 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.46,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ.50,730 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೈದರಾಬಾದ್ (Hyderabad) ನಲ್ಲಿ 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ (Gold Rate) ರೂ.46,500 ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬೆಲೆ ರೂ.50,730 ಆಗಿದೆ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಗಮನಿಸಿ: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಪ್ರತಿದಿನ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

Image Cretids : Economic Times

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

By Satish Raj Goravigere (Business)

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere