ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ (Gold & Silver Price) ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ.

18 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚಿನ್ನದ (Gold) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image: hindishobha

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂತೆಯೇ ಬೆಳ್ಳಿ (Silver) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು (Gold Rates)

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೆಹಲಿ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,150 - 24k ರೂ.52,510 ಆಗಿದೆ.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮುಂಬೈ 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,000 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,360 ಆಗಿದೆ.

Image: jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚೆನ್ನೈ 22k 10gm ಬೆಲೆ ರೂ.49,700 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.54,210

Image: thodkyaat

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ 22k 10gm ಬೆಲೆ ರೂ.48,000 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,360

Image: hindishobha

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರು 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,050 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,410

Image: theviralnewslive

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇರಳ 22k 10gm ಬೆಲೆ ರೂ.48,000 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,360

Image: technologykrish

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೈದರಾಬಾದ್ 22k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,000 - 24k ಬೆಲೆ ರೂ.52,360

Image: chittorgarh

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Gold Investment ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತಾರೆ ಆರ್ಥಿಕ ತಜ್ಞರು.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ Gold Loan ರೀತಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು

Image: TV9

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

18 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere