ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೃಹ ಸಾಲ (Home Loan) ಪಡೆಯಲು ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಡಿ.

06 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ (financial status)

Image Credit : Businesswithall

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೆಚ್ಚಿನ ಡೌನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಪಾವತಿಸಿ (Down Payment)

Image Credit : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಅನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ (CIBIL Score)

Image Credit : playlouder

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಹ-ಅರ್ಜಿದಾರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ (co-Applicant)

Image Credit : bimaloan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆ ಮತ್ತು ದಾಖಲೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ (Documents)

Image Credit : taxjankari

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿನ ದೋಷಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ (Credit Report)

Image Credit : lifestyleug

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೊದಲೇ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ (Correct any mistakes)

Image Credit : maxmymoney

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲದ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡಿ (Research loan options)

Image Credit : bloggingcourse

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸೂಕ್ತವಾದ EMI ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ (Choose suitable EMIs)

Image Credit : policebharati

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಗಣನೆಯ ನಂತರ Home Loans ಗೆ ಮುಂದಾಗಿ

Image Credit: loanjack

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

06 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere