ಉತ್ತಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ (Credit Score) ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಎಂದರ್ಥ.

Image Source : tiwariproduction

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೊಸ ಸಾಲವನ್ನು (Personal Loan) ಹುಡುಕುವಾಗ CIBIL ಸ್ಕೋರ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಹತ್ವ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

Image : investedwallet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಒಮ್ಮೆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕಡಿಮೆಯಾದರೆ, ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

Image Source : APN News

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲದ ಕಂತುಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬಿಲ್‌ಗಳನ್ನು (Credit Card Bill) ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪಾವತಿಸಿ.

Image Source : infokerala

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕಂತುಗಳು (EMI) ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ 40 ಪ್ರತಿಶತವನ್ನು ಮೀರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image Source : amirniveshak

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಂತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮೊತ್ತವು ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರಬೇಕು.

Image Source : jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆಯಿಲ್ಲದೆ ಕಂತುಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

Image Source : Publicgyan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪದೇ ಪದೇ ಆನ್ಲೈನ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾಲಕ್ಕಾಗಿ (Online Loan) ಹುಡುಕುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ.

Image Source : Loanonline24

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದರಿಂದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ (Trust) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

Image Source : Businesswithall

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವರದಿಯನ್ನು (Credit Report) ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

Image Source : globenewsinsider

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

31 October 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere