ಬಿಸಿನೆಸ್ ಲೋನ್ (Business Loan) ಪಡೆಯಲು ವ್ಯಾಪಾರದ ಪೂರ್ವ ಯೋಜನೆ (Business Plan) ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

07 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವ್ಯಾಪಾರ ಸಾಲದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ (purpose of the business loan)

Image Credit : businesslok

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ (Credit Score) ಅನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿ

Image Credit : wealthofgeeks

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ (Apply Loan) ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ರೇಟಿಂಗ್ (Credit Rating) ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

Image Credit : playlouder

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಗತ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ (Prepare Documents)

Image Credit : tallytutors

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲ ತೀರಿಸಿ (Clear outstanding debt)

Image Credit : businesshunk

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು (Records) ಆಯೋಜಿಸಿ

Image Credit : parent portfolio

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಇತಿಹಾಸ (Financial History) ತೋರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ

Image Credit : rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಉತ್ತಮ ಸಾಲಗಾರನನ್ನು ಆರಿಸಿ. (Loan Provider)

Image Credit : earningmitra

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲದ ಅವಧಿಯನ್ನು (Tenure) ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

Image Credit : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

07 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere