ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್ (Personal Loan) ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ

01 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ (Important Tips) ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ತ್ವರಿತವಾಗಬಹುದು.

Image Source : financecentral

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (Ready With Documents) ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ.

Image Source : Rig24

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಾಲಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ (Clear outstanding Loans).

Image Source : fulltoshayari

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಲ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ (Apply) ಸಲ್ಲಿಸಬೇಡಿ.

Image Source : hindiaapkeghar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕನಿಷ್ಠ 6 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತಿಹಾಸದ ವರದಿಯಲ್ಲಿ (Credit History Report) ನೀವು ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಾರದು.

Image Source : wbseries Finance

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪರ್ಸನಲ್ ಲೋನ್‌ಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ (Repayment Capacity) ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Image Source : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಹು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಲದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು (Applications) ಕಳುಹಿಸಬೇಡಿ.

Image Source : hamaragrow

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೆಚ್ಚಿನ ಅರ್ಜಿಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸ್ಕೋರ್ (Credit Score) ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

Image Source : Business with All

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅರ್ಹತಾ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು (eligibility criteria) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.

Image Source : wtechni

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಜಕ್ಕೂ ಹಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದು (needs), ಪಾವತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಲ ಪಡೆಯಿರಿ.

Image Source : Business With All

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

02 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere