ಈಗ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು Higher Education ಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

26 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ತಮ್ಮ ಉನ್ನತ Education ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image: hindishobha

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡುವುದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ.

Image: studentloanplanner

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು Education Loan ಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Image: loanmafiya

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಪೋಷಕರ ಆದಾಯ, ಉತ್ತಮ Credit Score ಸಾಲದ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ.

Image: javaassignmenthelp

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Education Loans ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳ ಬಡ್ಡಿ ದರಗಳು ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Image: shashikantstudy

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

7 ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ರೂ. 20 ಲಕ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಾಲದ EMI ಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Image: fastread

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Central Bank) : 6.95% EMI 30,136

Image: latesthpgovtjobs

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪಂಜಾಬ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Punjab National Bank) : 4.45% - EMI 30,627

Image: parentportfolio

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ ಇಂಡಿಯಾ (State Bank of India) : 7.50% - EMI 30,677

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೆನರಾ ಬ್ಯಾಂಕ್ (Canara Bank) : 8.30% 31,472

Image: investedwallet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

26 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere