ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನೀವು ಎಷ್ಟು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದೀರಿ? ನೋಡಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Friend Request ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಈ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Facebook Friend Request ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ಈ ವಿಭಾಗವು ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇಂತಹ ಉಪಯುಕ್ತ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Facebook ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ ಬಳಕೆದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬಂದ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಟೈಮ್ ಲೈನ್ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೆನುಗೆ ಹೋಗಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಆರಿಸಿ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ವಿನಂತಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವ್ಯೂ ಸೆಂಟ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ವಿನಂತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸದ ಜನರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನೋರಂಜನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೆಬ್ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ನೋಡಲು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ

https://kannadanews.today

image Credit: Freepik

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere