2022 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಿಂದ ಹಣ ಗಳಿಸಲು 7 ಮಾರ್ಗಗಳು

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ರಚನೆಕಾರರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ, ಜೊತೆಗೆ YouTube ಹಣ ಗಳಿಸಲು ಹಲವು ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ (Google Adsense) - ಉತ್ತಮ ವಿಡಿಯೋ ರಚನೆಯಿಂದ ಗೂಗಲ್ ಆಡ್ಸೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಗಳಿಸಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ (Affiliate Marketing) - ಮಾರಾಟದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಕಮಿಷನ್ ಪಡಿಯಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ (Sponsorship) - ಸಂಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಡ್ ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸುವುದು, ಆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಸಂಬಂಧ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಯುಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೇರೆ YouTube ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವುದು

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere