ಭಾರತೀಯ ಜೀವ ವಿಮಾ ನಿಗಮದ (LIC) ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ಪಾಲಿಸಿ.

31 October 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಎಲ್ಐಸಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ (LIC New Pension Plus Policy) ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.

Image Source : cryptodekho

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದು ಯುನಿಟ್ ಲಿಂಕ್ಡ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪಿಂಚಣಿ (individual pension plan) ಯೋಜನೆಯಾಗಿದೆ.

Image Source : mynivesh

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಯೋಜನೆಯು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ (Savings) ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image Source : cryptodekho

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪಾಲಿಸಿ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ನೀವು ವರ್ಷಾಶನ (annuity option) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Image Source : Websor

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಮೂಲಕ ನಿಯಮಿತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪಿಂಚಣಿಯಂತೆ (Pension) ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image Source : tiwariproduction

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಪಾಲಿಸಿಯನ್ನು ಏಕ ಪ್ರೀಮಿಯಂ (Single) ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ (regular premium mode) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Image Source : a-z-animals

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ (pension in old age) ಪಿಂಚಣಿ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ನೀತಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Image Source : Satnanewsmedia

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದು ಎಲ್ಐಸಿಯ (Life Insurance Corporation of India) ಹೊಸ ಪಿಂಚಣಿ ಪ್ಲಸ್ ಯೋಜನೆ.

Image Source : tiwariproduction

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

31 October 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere