ಸಂಬಳ 10 ರಿಂದ 12 ಸಾವಿರ ಆಸುಪಾಸಿನವವರಿಗೆ Home Loan ಸಿಗುತ್ತಾ?

Kannada News

19 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕರಿಗೆ ಇದೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರಬಹುದು.

Image: jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನೀವು ಸಹ ಗೃಹ ಸಾಲ (Home Loans) ಪಡೆವ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು.

Image: loanmafiya

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ.. ನೀವು ಗೃಹ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image: learningtechnology

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು SBI ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಹತ್ತಿರದ Bank ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು.

Image: jobsweb

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲವು Documents ಕೇಳುತ್ತವೆ.

Image: businesswithall

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪೇಸ್ಲಿಪ್‌ಗಳು, 6 ತಿಂಗಳ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ರಿಟರ್ನ್ಸ್ (ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ) ಇತ್ಯಾದಿ.

Image: pushparecipes

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ನಿಮ್ಮ Monthly Income ಆಧರಿಸಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image: wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

Image: policebharati

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Interest Rate ಶೇ.8-8.50ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Image: theinspirationedit

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

19 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere