ಗೂಗಲ್ ಪೇ (Google Pay), ಫೋನ್ ಪೇ (Phonepe) ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

13 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪೇಟಿಎಂ (Paytm) ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ (Money transfer) ಮಾಡಬಹುದು.

Image; teknikalraman

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳು (Banking Apps) ಮತ್ತು ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ (Internet Banking) ಮೂಲಕ ಹಣ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.

Image: hindisource

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆದರೆ ಈಗ ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ (Missed Call) ಮೂಲಕವೂ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image: hindimeseekhe

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೌದು, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಮೂಲಕ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಸೇವೆಗಳಿವೆ.

Image: bankpediaa

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು UPI ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image: banglarkhata

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Misscallpay ಎಂಬ ಕಂಪನಿಯು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image: bonsmartway

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕಂಪನಿಯು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ Bank Of India ಮತ್ತು IDFC First Bank ಜೊತೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ.

Image: bankfiber

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು (Missed Call Service) ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image: moneykhabar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Online Banking ಮಾಡಲಾದವರಿಗೆ ಈ ಸೇವೆಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು.

Image: sukhbeerbrar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

13 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere