ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಮೊದಲು ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

18 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Bank ನೀಡುವ Home Loan ನೆರವಿನಿಂದ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

Image: loanmafiya

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Home Loans ಜೊತೆಗೆ ತಾವು ಮಾಡಿದ Savings ಕೂಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹಾಗಾದರೆ Rent House ಅಥವಾ Own House ಯಾವುದು ಸೂಕ್ತ.

Image: hindiaapkeghar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು.

Image: sarkarifayde

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಬಾಡಿಗೆ 10 ಸಾವಿರ ಇರುತ್ತದೆ.

Image: loan.wbseries

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Bank Loan ಪಡೆದು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಆ ಮನೆಯ ಬಾಡಿಗೆಯಿಂದಲೇ ಸಾಲ ತೀರಿಸಬಹುದು.

Image: utsaha

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೆಲವೇ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲ ತೀರುತ್ತದೆ, ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಇರಬಹುದು.

Image: physicianonfire

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

Image: civillead

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೆಲವರಿಗೆ ಮನೆ (House), ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ (Land) ಖರೀದಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

Image: sevame

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮುನ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು.

Image: theinspirationedit

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

18 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere