ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ (Gold & Silver) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ (Prices) ಸ್ವಲ್ಪ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.

24 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ (Gold Rates) ನಿಯಮಿತ ಬದಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತದೆ.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದರಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರಿಕೆಯಾದರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆಗಳು (Gold Rate List) ತಿಳಿಯೋಣ.

Image: hindikosh

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ (Delhi) 10Gm 22K ಬೆಲೆ ರೂ.48,400

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ (Mumbai) 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,250

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ (Chennai) 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,960

Image: mytechnicalhindi

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ (Kolkata) 22k 10gm ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,250

Image: 360samachar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ (Bengaluru) 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,300

Image: 360samachar

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ (Kerala) 10gm 22k ಬೆಲೆ ರೂ.48,250

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ (Hyderabad) 10gm 22k ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ.48,250

Image: rojgaroutlet

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

24 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere