ಪ್ರಸ್ತುತ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ UPI ಪಾವತಿಗಳು (UPI Payments) ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿವೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೋನ್ (Smartphnone) ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೂ (Without Internet) ಯುಪಿಐ ಪಾವತಿ ಮಾಡಬಹುದು..

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಾವತಿಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು UPI ಲೈಟ್‌ (UPI LITE) ಬರಲಿದೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಫೋನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ UPI ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಇದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

UPI ಲೈಟ್ ಒಂದು ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಇದ್ದಂತೆ (Wallet). ಇದು UPI ನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

UPI ನೇರವಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು (Bank Account) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಖಾತೆಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವ್ಯಾಲೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಠೇವಣಿ (Deposit) ಮಾಡಬಹುದು.

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆ ಹಣದಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ (No Need Internet).

Image Credit : Goolge

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

By Satish Raj Goravigere (Technology)

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere