ಹೊಸ 5G ಫೋನ್ (5G Smartphone) ಖರೀದಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವಿರಾ?

06 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆಗಿದ್ದರೆ ಈ ಡೀಲ್ (offer) ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Image Credit : kiddaan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಫೋನಿನ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ (Huge Discount) ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image Credit : vkguide4u

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Amazon ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಬೆಲೆಗೆ 5G ಫೋನ್ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image Credit : history-computer

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Techno Pova 5G Smartphone ಭಾರಿ ರಿಯಾಯಿತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ

Image Credit : mahivlogs

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Amazon ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಫೋನ್‌ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image Credit : hyindian

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ಫೋನ್‌ನ MRP ರೂ. 28,999, ಆದರೆ ಈಗ ರೂ. 15,599 ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image Credit : kiddaan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂದರೆ ರೂ. 13 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಿಯಾಯಿತಿ ಇದೆ.

Image Credit : kiddaan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಲ್ಲದೆ ಈ 5G ಫೋನ್‌ ಮೇಲೆ ರೂ. 13,300 ವಿನಿಮಯ ಕೊಡುಗೆ (Exchange Offer) ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Image Credit : mahivlogs

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಂದರೆ ಹಳೆಯ ಫೋನ್ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಯಾಯಿತಿ.

Image Credit : vkguide4u

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳನ್ನು (Bank Offers) ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು.

Image Credit : oyeara

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

06 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere