ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ (Real Star Upendra) ನಿರ್ದೇಶನದ (Directorial) Top 7 ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪಟ್ಟಿ.

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ (Kannada Film Industry) ಚಿತ್ರಣವನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದ ಉಪೇಂದ್ರ ಅವರ 7 ಚಿತ್ರಗಳು!

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಶ್ ಸಿನಿಮಾ - Shhh! (1993)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಓಂ ಸಿನಿಮಾ - Om (1995)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಎ ಸಿನಿಮಾ - A (1998)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸ್ವಸ್ತಿಕ್ ಸಿನಿಮಾ - Swasthik (1999)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಉಪೇಂದ್ರ ಸಿನಿಮಾ - Upendra (1999)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸೂಪರ್ - Super (2010)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಉಪ್ಪಿ 2 - Uppi 2 (2015)

Image Credits : Times Of India

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

By Satish Raj Goravigere (Entertainment)

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere