ದೇಶದಲ್ಲಿ 50 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

2011ರ ಜನಗಣತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ದೇಶದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ 108 ಕೋಟಿ.

ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ದೈತ್ಯ WhatsApp ಭಾರತೀಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ.

ಮೆಟಾ ನೇತೃತ್ವದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 2.38 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ

ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಹೊಸ ಐಟಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದ ಕಾರಣ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಇದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2.38 ಕೋಟಿ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ

ಹಲವು ದುರುಪಯೋಗ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಜುಲೈ 2021 ರಲ್ಲಿ, ಗರಿಷ್ಠ 30.27 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

Image Credit : Google