ಭಾರತದಲ್ಲಿ 26.85 ಲಕ್ಷ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಖಾತೆಗಳು ಬ್ಯಾನ್ (WhatsApp Accounts Ban)..

02 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆಗಸ್ಟ್‌ಗಿಂತ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ 15 ಶೇಕಡಾ ಹೆಚ್ಚು..!

Image Source : Logical Dost

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ತ್ವರಿತ ಸಂದೇಶ ವೇದಿಕೆ WhatsApp ನಿಂದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ.

Image Source : Neodove

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಭಾಷಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಸುದ್ದಿ ಹರಡುವ ಖಾತೆಗಳು ಬ್ಯಾನ್.

Image Source : Padhaikare

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಐಟಿ ಮಾನದಂಡ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ದೂರುಗಳಿಗೆ ಕ್ರಮ.

Image Source : Alfaznews

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ವಾಟ್ಸಾಪ್.

Image Source : Jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಜುಲೈನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ 23.87 ಲಕ್ಷ ಭಾರತೀಯ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಿದೆ.

Image Source : itpolynotes

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಅಳಿಸಲಾದ WhatsApp ಖಾತೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

Image Source : Rig24

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕ್ರಮ.

Image Source : Insane

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಅಧಿಕೃತ App ಅನ್ನು ಕೇವಲ Play Store ನಿಂದ ಮಾತ್ರ Download ಮಾಡಿ.

Image Source : Business With All

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

02 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere