23 ಲಕ್ಷ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದೆ (WhatsApp blocked 23 lakh accounts).

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕಳೆದ ಜುಲೈನಲ್ಲಿ 23 ಲಕ್ಷ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಳಕೆದಾರರಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ (considering the complaints by users) ಈ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇಂದ್ರ ಕಾನೂನುಗಳಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುಳ್ಳು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು, ಸೈಬರ್ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಬಂದ ದೂರುಗಳ ಪ್ರಕಾರ ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡಿರುವ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸದವರ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಹಾನಿಕಾರಕ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಹಿತಿ ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸಹ ದೂರು ನೀಡಬಹುದು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಆ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊನೆಯ 5 ಚಾಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

https://kannadanews.today

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere