ಇನ್‌ಸ್ಟಂಟ್ ಮೆಸೇಜಿಂಗ್ ಆಪ್ WhatsApp, New Feature ತರುತ್ತಿದೆ.

21 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈಗ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಗಾಗಿ ಹೊಸ ಗೌಪ್ಯತೆ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.

Image: Insane

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು Screen Lock ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ.

Image: itpolynotes

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್‌ನಲ್ಲಿ WhatsApp ತೆರೆದಾಗ, Password ನಮೂದಿಸಲು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image: alfaznews

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

Desktop ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ Password ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸುರಕ್ಷತೆ ಇರುತ್ತದೆ

Image: jankarizone

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

Image: Insane

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಈ ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.

Image: aadarshgyan

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

WhatsApp ಈಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಲಾಕ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ.

Image: rig24

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ತೆರೆಯುವಾಗ ಪಾಸ್‌ವರ್ಡ್ ನಮೂದಿಸಬೇಕು.

Image: TV9

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಹೊಸ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ Download ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಬಹುದು

Image: sshinditech

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere

ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೋರಂಜನೆಗೆ ವೆಬ್ ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ

Kannada News

21 November 2022
Satish Raj Goravigere

Published:
Publisher: Kannada News Today
Author: Satish Raj Goravigere