ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ

ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಹದಿಮೂರನೇ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ 7, 2021 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

( Kannada News Today ) : ನವದೆಹಲಿ : ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನ: ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ

ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ನೋಂದಣಿ ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ.

ಹದಿಮೂರನೇ ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ಫೆಬ್ರವರಿ 3 ರಿಂದ 7, 2021 ರವರೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಲಹಂಕ ವಾಯುಪಡೆಯ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ 2021 ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 6 ರವರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ನೋಂದಣಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ‘ಜೆ ವೀಸಾ’ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಮಾಧ್ಯಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋ ಸೇರಿದಂತೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ https://aeroindia.gov.in/media/mediaregcontent ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಮೇಕ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸುಮಾರು 500 ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಏರೋ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿವೆ.