1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಬೋಧನಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 120 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಠ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

(Kannada News) : ಬೆಂಗಳೂರು: ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ ಹೊರಡಿಸಿದ ಅಧಿಕೃತ ಸುತ್ತೋಲೆಯ ಬೋಧನಾ ಅವಧಿಯನ್ನು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31 ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ 120 ಗಂಟೆಗಳವರೆಗೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿದೆ, ಪಠ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ

ಕರೋನಾ ವೈರಸ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ತೆರೆಯಲಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರತಿ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದೆ. ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಪಠ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬೋಧಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪಠ್ಯ ಕಡಿತ
ಪಠ್ಯ ಕಡಿತ

ಕರೋನದ ಕಾರಣ, ಮಕ್ಕಳು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗದೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಎಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.

ಹೀಗಾಗಿ ಪಠ್ಯ ಕಡಿತದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

Web Title : text reduction to 1st to 10th std
1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೆ ಪಠ್ಯ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ