ಹಾವಿನ ವಿಷ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ.. ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು?

ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಒಡಿಶಾದ ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 1.5 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಲ್‌ಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿದುರ್‌ಪಂಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ವಿಷವನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ದಿಯೋಗರ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆಗ ಖರೀದಿದಾರರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಹೋದ ಪೊಲೀಸರು ಇಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.

ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಿಲೋ ಹಾವಿನ ವಿಷ ಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳಲಾಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಗಾಜಿನ ಲೋಟದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷವನ್ನು ತಂದು 1.5 ಕೋಟಿ ರೂ. ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು.. ಆಗ ಅವರನ್ನು ಮಾಲಿನ ಸಮೇತ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾವಿನ ವಿಷವೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today