ಡೆಂಗ್ಯೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧ

ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CSIR-CDRI) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಲಕ್ನೋದಲ್ಲಿರುವ ಕೇಂದ್ರ ಔಷಧ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ (CSIR-CDRI) ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲು ಔಷಧವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಆಂಗ್ಲ ನಿಯತಕಾಲಿಕದ ಲೇಖನ ಸಂಖ್ಯೆ ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸಿದೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಔಷಧೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಔಷಧಿಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಜನರಲ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಡಿಸಿಜಿಐ) ಯಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಈ ಔಷಧಿಯನ್ನು AQCH ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸ್ವಭಾವತಃ ಆಂಟಿವೈರಲ್ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today