ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ?

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

Online News Today Team

ನವದೆಹಲಿ: ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ನೀಡುವ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅರ್ಹತೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿತರಣಾ ಇಲಾಖೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಶೀಘ್ರವೇ ಸಭೆ ನಡೆಸಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ 80 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಯೋಜನೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

Centre To Modify Ration Card Eligibility Criteria

The Center is reportedly planning to make changes in eligibility for issuance of ration cards.

ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ?
ಪಡಿತರ ಚೀಟಿ ಅರ್ಹತೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ?

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube