ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಮಾದಕದ್ರವ್ಯದ ನೆರಳು ತಡೆಯಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಮಿಷನ್ 'ಉಣರ್ವು' (ಜಾಗೃತಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ತಿರುವನಂತಪುರಂ: ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ವೀಕ್ಷಣಾಲಯದ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ವಿಮೋಚನಾ ಮಿಷನ್ ‘ಉಣರ್ವು’ (ಜಾಗೃತಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಶಿಸ್ತು, ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು .. ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಲೆ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ ಅವರ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಯೋಜನೆ.

ಈ ವರ್ಷ ಕೇರಳ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.

ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದನ್ನು ನೋಡಿ, ಕಲಿತು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತಪ್ಪಿಸಲು ಈ ಜಾಗೃತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ, ಮಕ್ಕಳ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿ ಆಟ, ಕ್ರೀಡೆ ಕಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ.

ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮದ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿಸಲು ಕೇರಳ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಆಶಿಸೋಣ.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today