ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತ, ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದು ಈಗೆ..

ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಪಘಾತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಜನರಲ್ ರಾವತ್ ಅವರ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡಿದ ಮೊದಲ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿ ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ, ಅಪಘಾತ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ವಿವರಿಸಿದರು. ‘ನಾನು ಅಪಘಾತದ ಸ್ಥಳದ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ದೊಡ್ಡ ಶಬ್ದ ಬಂತು.

ಅಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡೆಗೆ ಓಡಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಮರದ ಮೇಲೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಕಂಡಿತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸುಡುವ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಸುಡುವ ಶವಗಳು ಹೊರ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದವು…. ಏನಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ.

ನಾನು ಅಪಘಾತದ ಬಗ್ಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದೇನೆ, ”ಎಂದು ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದರು.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today