Gold, Silver Price Today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ

Gold, Silver Price Today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೇ 22 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

Online News Today Team

Gold, Silver Price Today: ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಮೇ 22 ರಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ. ಉಕ್ರೇನ್-ರಷ್ಯಾ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಭಾರೀ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ದರಗಳನ್ನು ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.. ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿನ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ

Gold Silver Price Today May 22 Gold and silver Rate - Kannada News

ಚೆನ್ನೈ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ 48,170 ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ರೂ 52,550 ಆಗಿದೆ.

ಮುಂಬೈ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ 47,050 ಆಗಿದ್ದರೆ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ರೂ 51,330 ಆಗಿದೆ.

ದೆಹಲಿ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ ಆಗಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಪಸಿಡಿ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ. ಇದೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು: 22ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ. ಇದೆ.

ಹೈದರಾಬಾದ್: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ.ನಲ್ಲಿದ್ದು, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ.ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ.

ಕೇರಳ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ.ಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ. ಇದೆ.

ವಿಜಯವಾಡ: 22ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ.ನಲ್ಲಿದ್ದು, 24ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10ಗ್ರಾಂನ ಬೆಲೆ 51,330 ರೂ. ಇದೆ.

ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ: 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನ ಬೆಲೆ 47,050 ರೂ ಆಗಿದ್ದರೆ, 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ 10 ಗ್ರಾಂ ಬೆಲೆ ಇನ್ನೂ 51,330 ರೂ. ಆಗಿದೆ.

ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ

ಬೆಳ್ಳಿ ಕಿಲೋ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ರೂ.65,900, ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ರೂ.61,400, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರೂ.61,400, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ರೂ.61,400, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರೂ.65,900, ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ರೂ.65,900, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ರೂ.65,900 ಆಗಿದೆ.

Gold Silver Price Today May 22 Gold and silver Rate

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube