ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಭಾರಿ ಮಳೆ, ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್

ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ

ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಥಾಣೆ, ಪುಣೆ, ಸೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬಯಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ. 

( Kannada News Today ) : ಮುಂಬೈ: ಭಾರಿ ಮಳೆಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಗುರುವಾರ ರಾಜಧಾನಿ ಮುಂಬಯಿಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಅಲರ್ಟ್ ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಮುಂಬೈ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಥಾಣೆ, ಪುಣೆ, ಸೋಲಾಪುರ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊಂಕಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬಯಿಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ.

ಪುಣೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಿಂಗನ್ ಕೆಟ್ಕಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿರುವ 40 ಜನರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಾಪುರದ ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ರಕ್ಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜನರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ತೊರೆಯದಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.

Scroll Down To More News Today