ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಕುರಿತು ಎನ್‌ಎಸ್‌ಎ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ

ಭಾರತದ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ

ನವದೆಹಲಿ: ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಭಾರತವು ಇದೆ ತಿಂಗಳ 10 ರಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಗಾರರ ​​ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆಯಲಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್, ತಜಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನ್ ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ, ಸಭೆಗೆ ಹಾಜರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಾಕ್ ಹೇಳಿದೆ. ಚೀನಾ ಇನ್ನೂ ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿವೆ.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today