Welcome To Kannada News Today

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ: ಸರ್ಕಾರ

ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ ಮುರಳೀಧರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

The latest news today at your fingertips ! 👇
Kannada News Today an Google News
Google
Kannada news Today Koo App
Koo App
Kannada News Today App an Google Play Store
News App
Kannada News Today on Twitter
Twitter
Kannada news Today Facebook Page
Fb
🌐 Kannada News :

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ: ಸರ್ಕಾರ

(Kannada News) : ಮುಂದಿನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಜಾಗತಿಕ ತಾಣವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ವಿದೇಶಾಂಗ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ ಮುರಳೀಧರನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 2022 ರ ವೇಳೆಗೆ ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ನುರಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರ ರಾಜಧಾನಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ಕಿಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ‘ಭಾರತ ಮತ್ತು ಸಾಗರೋತ್ತರ ಭಾರತೀಯ ಯಶಸ್ವಿ ಯುವಕರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ತರು

ವುದು’ ಕುರಿತು ಯುವ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತೀಯ ದಿವಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮುರಳೀಧರನ್ ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ರಫ್ತು ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ರಫ್ತು ಕೌಶಲ್ಯವೂ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದೆ.

ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕುಟುಂಬವಾಗಿ, ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರು ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

Web Title: India will be a global destination for skilled workers in two years