ಗರ್ಭನಿರೋಧಕ ಮಹಿಳೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ !

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

Online News Today Team

ನವದೆಹಲಿ: ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗರ್ಭನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಜವಾಬ್ದಾರರು ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪುರುಷರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ದೇಶಾದ್ಯಂತ 707 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ (NFHS-5) ಈ ಆತಂಕಕಾರಿ ಅಂಶಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿವೆ.

ಅನೇಕ ಹುಡುಗಿಯರು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವಯಸ್ಸನ್ನು ತಲುಪುವ ಮೊದಲು ಮದುವೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ. ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಸ್ಥೂಲಕಾಯದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಮೀಕ್ಷೆ ವಿವರಿಸಿದೆ.

Men Blame Woman For Getting Unwanted Pregnancy

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube