ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್: ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್‌ನ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆಗಳು.. ತಜ್ಞರ ತಂಡ ಹೇಳಿದ್ದೇನು.!

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 15-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ...

Online News Today Team

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಓಮಿಕ್ರಾನ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. 15-18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ಹಾಕುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಕೊಮೊರ್ಬಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ (ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್) ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕೋವಿಡ್ ಲಸಿಕೆಯ ಮೂರನೇ ಡೋಸ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರ ಸಮಿತಿಯು ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ದೇಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ.

ಮೊದಲ ಎರಡು ಡೋಸ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲಾಯಿತು.. ಮೂರನೇ ಡೋಸ್‌ನಲ್ಲೂ ಅದೇ ರೀತಿ ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ. ಎರಡನೇ ಡೋಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ 9-12 ತಿಂಗಳ ನಡುವೆ ಕೋವಿಡ್‌ಗೆ 3ನೇ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಜನವರಿ 10 ರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಮುಂಚೂಣಿ ಯೋಧರು ಮತ್ತು ಕೊಮೊರ್ಬಿಡಿಟಿ ಹೊಂದಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗೆ 3 ನೇ ಡೋಸ್ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube