ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್!

ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. 

Online News Today Team

ನವದೆಹಲಿ: ಅಮೆರಿಕದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ನಾಸಾ ಫೆಬ್ರವರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್‌ನ ಭಾಗವಾಗಿ ರಾಕೆಟ್ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-1 ಮಾನವರಹಿತ ಉಡಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್- 2,3,4,5 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನಲ್ಲಿಗೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಷನ್ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಗಗನಯಾತ್ರಿಯನ್ನು ಚಂದ್ರನತ್ತ ಕಳುಹಿಸಲು ನಾಸಾ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದೆ.

ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಲು ಬೇಕಾದ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಅದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದರು. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗೇಟ್‌ವೇ ಅನ್ನು ಸಹ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ರೋವರ್ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮೊಬೈಲ್ ಮನೆಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಅವರು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಮಾನಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನಾಸಾ ರಾಕೆಟ್ ಎರಡು ಘನ ರಾಕೆಟ್ ಬೂಸ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು RS-25 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ರಾಕೆಟ್ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ 4.5 ಮಿಲಿಯನ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ಚಂದ್ರನನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube