ರೈತರ ಸಾವಿನ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ: ಕೇಂದ್ರ

ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 750 ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ನವದೆಹಲಿ: ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ವರ್ಷದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ 750 ರೈತರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡುಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸರಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.

ಆಂದೋಲನದಲ್ಲಿ ಮಡಿದ ರೈತರಿಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಎತ್ತಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಕೃಷಿ ಸಚಿವ ನರೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ತೋಮರ್ ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ತೋಮರ್ ಅವರು ಲಿಖಿತ ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ, ಕೃಷಿ ಕಾನೂನುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ದೆಹಲಿಯ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂದೋಲನ ನಡೆಸಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ರೈತರ ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಯಾವುದೇ ದಾಖಲೆಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ತರಬೇಡಿ ಎಂದು ಸಚಿವರು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದರು.

Stay updated with us for all News in Kannada at Facebook | Twitter
Scroll Down To More News Today