ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಶೇ.12.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ : ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಶೇ.12.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2011 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

Online News Today Team

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಶೇ.12.3ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2011 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 2019 ರಲ್ಲಿ ಬಡತನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಬಡತನವು 2011 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 22.5 ರಿಂದ 2019 ರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡಾ 10.2 ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

2011ರಲ್ಲಿ ಶೇ.26.3ರಿಂದ 2019ರಲ್ಲಿ ಶೇ.11.6ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಶೇ.14.2ರಿಂದ ಶೇ.6.3ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದೆ ಎಂದೂ ವಿವರಿಸಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 2011-2019ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಬಡತನವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 14.7 ಮತ್ತು 7.9 ಶೇಕಡಾವಾರು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವಿಶ್ವಬ್ಯಾಂಕ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ಪ್ಲಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದರು. 2013 ಮತ್ತು 2019 ರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಎರಡು ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೊಡ್ಡ ಕೃಷಿ ಹೊಂದಿರುವ ರೈತರ ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯವು 2 ಶೇಕಡಾ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ರೈತರ ಆದಾಯವು ಶೇಕಡಾ 10 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.

World Bank

ಆದರೆ, ‘ಕಳೆದ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಡತನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ ಆದರೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ಆಗಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಾದ ಸುತೀರ್ಥ ಸಿನ್ಹಾ ರಾಯ್ ಮತ್ತು ರಾಯ್ ವಾನ್ ಡೆರ್ ವೀಡ್ ಸಹ-ಲೇಖಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಚಾರಗಳ ವಿನಿಮಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನೀತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (IMF) ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ನಡುವೆ ನಿಕಟ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿವೆ. IMF ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಭಾರತವು ಬಹುತೇಕ ಬಡತನವನ್ನು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಮಾಡಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಒದಗಿಸಿದ ಆಹಾರ ವಿತರಣೆಯು ಗ್ರಾಹಕರ ನಡುವಿನ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು 40 ವರ್ಷಗಳ ಕನಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅದು ಹೇಳಿದೆ.

Poverty In India Declined 12 3 Percentage Points Between 2011 2019 Says World Bank

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube