ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ; ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ

( Kannada News Today ) : ನವದೆಹಲಿ : ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಿಡುಗಡೆ; ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ

2019 ರ ಸಮಗ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (II) ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ .

ಕೇಂದ್ರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಾ ಆಯೋಗ ನಡೆಸಿದ 2019 ರ ಸಮಗ್ರ ಭದ್ರತಾ ಸೇವೆಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆಯ (II) ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ .

ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವಾ ಆಯ್ಕೆ ಮಂಡಳಿಯ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಮೂಲಕ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 241 (* 174 + ^ 67) ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಚೆನ್ನೈನ ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಯೋಗದ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ತರಬೇತಿಯು 112 ನೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಯೋಗ (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) (ಪುರುಷರಿಗೆ) ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು 26 ನೇ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಯೋಗ (ತಾಂತ್ರಿಕೇತರ) (ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ) ತರಬೇತಿಯಾಗಿದೆ.
ಪಾಸ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವಾಗ ಅರ್ಜಿದಾರರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಜಿದಾರರ ಆಯ್ಕೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ.

ಅರ್ಜಿದಾರರ ಜನ್ಮದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಸೇನಾ ಪ್ರಧಾನ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು http://www.upsc.gov.in ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು

Scroll Down To More News Today