ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೊಗೆ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲು

ನೂತನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲು ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಂಬೈ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಏಕ್ ನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಚಾಲಕರಹಿತ ಮೆಟ್ರೊರೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೇ ನಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಂಧೆ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಾಲಕರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. 

(Kannada News) : ಮುಂಬೈ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ): ನೂತನವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲು ಜನವರಿ 27 ರಂದು ಮುಂಬೈ ತಲುಪಲಿದೆ ಎಂದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಏಕ್ ನಾಥ್ ಶಿಂಧೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಂಬೈ ಮೆಟ್ರೊದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಚಾಲಕರಹಿತ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭಾರತ್ ಅರ್ಥ್ ಮೂವರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ತಯಾರಿಸಿತು. ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ರೈಲುಗಳ ಮೊದಲ ಚಾಲಕ ರಹಿತ ಮೆಟ್ರೊರೈಲ್ ಅನ್ನು ಮುಂಬೈನ ಚಾರ್ಕಾಪ್ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾರಿಡಾರ್ಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

The first driverless train for the Mumbai Metro
The first driverless train for the Mumbai Metro

ಚಾಲಕರಹಿತ ಮೆಟ್ರೊರೈಲ್ ಅನ್ನು ಮೇ ನಿಂದ ಮುಂಬೈನ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಿಂಧೆ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಮತ್ತು 80 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಆರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಚಾಲಕರಿಂದ ಚಾಲನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.

Web Title : The first driverless train for the Mumbai Metro