ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳ ನಂತರ ‘ಬೂಸ್ಟರ್’ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ: ವಿಕೆ ಪಾಲ್

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ. 

Online News Today Team

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಯಾವಾಗ ನೀಡಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರವು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವಿಕೆ ಪೌಲ್ ಅವರು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ಬೂಸ್ಟರ್ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂದು ಸ್ಮರಿಸಿದರು.

ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ಅಗತ್ಯತೆ, ಸಮಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ನಂತರ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಕೇಂದ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಕೆ ಪಾಲ್ ಹೇಳಿದರು.

ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಇರುವ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಒಂದೇ ಆಗಿವೆಯೇ? ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿವೆಯೇ? ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಆ ಅಂಶವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.

Follow Us on : Google News | Facebook | Twitter | YouTube