ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆ: ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ನಾಳೆ ಭಾಷಣ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 28) ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ: ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

(Kannada News) : ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 28) ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ನಾಳೆ (ಜನವರಿ 28) ದಾವೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಾವೇಶ ವೇದಿಕೆಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತದ 400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯಮ ಮುಖಂಡರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Prime Minister Modi will address World Economic Forum Conference tomorrow
Prime Minister Modi will address World Economic Forum Conference tomorrow

ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಿದ್ದಾರೆ: ಮಾನವಕುಲದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಕುರಿತು ಅವರು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಸಿಇಒಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವೋಸ್ ಸಮ್ಮೇಳನವು ಕವಾರ್ಡ್-ನಂತರದ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಆರ್ಥಿಕ ವೇದಿಕೆಯ ಮಹಾ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಚಳವಳಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

Web Title : Prime Minister Modi will address World Economic Forum Conference tomorrow

Scroll Down To More News Today