ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್-ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ

How To Change Phone Number and Address in Aadhaar

Technology (itskannada) ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್-ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ-How To Change Phone Number and Address in Aadhaar : ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ  ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ  ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಸುಲಭ. ಆಧಾರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಮತ್ತು ‘ಆಧಾರ್ ನವೀಕರಣ ವಿನಂತಿ’ ಅನ್ನು ಮೂರು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದಬಹುದು. ಆಧಾರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮತ್ತು ನೀವು ಬಯಸುವ ಸೇವೆ ಪಡೆಯಲು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಲು ನೀವು ಅವಶ್ಯಕವಿರುವ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಆಧಾರ್ ಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸೈಟ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ ನೋಂದಾಯಿತ ನೋಂದಾವಣಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಮುಖ್ಯ . ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ಗೆ ಸೇರಿದಾಗ ನಮೂದಿಸಿದ ಸಂಖ್ಯೆ ಇರಬೇಕಾಗಿರುತ್ತದೆ.  ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಆಧಾರ್ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಾ ಪೋರ್ಟಲ್ ನ
ವೆಬ್ ಲಿಂಕ್: https: up.uidai.gov.in/web/guest/update // ಈ ವಿಭಾಗದ ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಗಳಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿ –  Kannada Gadgets News

ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್-ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ-ವಿಳಾಸವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ-itskannada 1