Browsing Tag

ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ ಚಿನ್ನ ಬೆಳ್ಳಿ

Akshaya Tritiya 2023: ‘ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ’ ದಿನದಂದು ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ…

Akshaya Tritiya 2023 (ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ 2023): 'ಅಕ್ಷಯ ತೃತೀಯ' ಪವಿತ್ರ ದಿನವನ್ನು ಈ ಬಾರಿ 22 ಏಪ್ರಿಲ್ 2023 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಈ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ…