Browsing Tag

ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ

ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು, ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ

ಎಲ್ಲಾ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಈ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸಿ. ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶಮಾಡುವ ಅದ್ಭುತ ಮಂತ್ರ. ಅಸಹಾಯಕರಿಗೆ ದೇವರು ಸಹಾಯಕ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ನಮ್ಮ…